Nederlandse Rhododendron vereniging
Dutch chapter of the American Rhododendron Society
De cultuur hs 16-11-2015

De cultuur

Misschien hebt u het ook al eens mee gemaakt. Eindelijk hebt u een lang gezochte plant aan kunnen schaffen en in uw tuin aangeplant, of de plant wordt dof, groeit niet meer, verwelkt en gaat uiteindelijk dood. De omstandigheden in uw tuin zijn kennelijk niet afgestemd op de specifieke eisen die de plant stelt.
Veel tuinplanten zijn gelukkig niet zo kieskeurig en voor de meeste Rhododendrons geldt dat aan een aantal niet moeilijk vervulbare wensen moet worden voldaan om steeds mooiere tuinplanten te krijgen.

De samenstelling van de bodem 

Heel veel Rhododendrons groeien in het wild op een zure doorlatende bodem, het is een voorwaarde voor gezonde groei. De meeste tuin-Rhododendrons die worden aangeboden hebben diezelfde behoefte. Voor een aantal tuinen is dit geen probleem omdat de juiste omstandigheden daar al voorkomen maar voor veel tuinen is het nodig om de bodem vóór het aanplanten, aan te passen. Voor lichtere gronden kan dat veelal door de grond in een ruim plantgat goed te mengen met goed verteerd organisch materiaal, bijvoorbeeld turfmolm. Voor zwaardere gronden zoals klei, kunt u het best in uw tuinontwerp hoogteverschillen opnemen en de hoger liggende delen realiseren door een dikke laag, een centimeter of 25, organisch materiaal, zoals versnipperd hout of verteerd blad, aan te brengen. Wanneer u tenslotte elk jaar, een dunne mulchlaag van bladaarde of versnipperd hout op de plantvoet verwerkt, hebt u aan de belangrijkste voorwaarde ? een goede bodem - voldaan.

Vocht in de bodem

Rhododendrons voelen zich over het algemeen het meest op hun gemak als ze niet te nat staan en als na een pittige regenbui de overdaad aan water snel wordt afgevoerd. De meeste Rhododendrons kunnen daarentegen over het algemeen, zeker als ze de gelegenheid hebben gehad een poosje te groeien, verrassend goed tegen een periode van droogte. De drainage van de meeste tuinen is in dit opzicht wel in orde, alleen de erg natte tuinen vereisen speciale maatregelen zoals drainage.

Licht en schaduw

Rhododendrons in het wild groeien zowel in beschaduwde als in open situaties. In onze streken voorkomt een lichte schaduw soms enige beschadiging van blad of bloemen in die schaarse gevallen dat het langdurig erg heet weer is. Een teveel aan schaduw geeft mindere bloei en veroorzaakt spichtige groei. Praktisch gesproken zijn er in de meeste tuinen in Nederland geen standplaats belemmeringen

Bemesting van de bodem

Van Rhododendrons, net als bij veel andere planten, kan de gezondheid en de groeisnelheid worden beïnvloedt door bemesting. Als u elk jaar een dunne mulchlaag van bladaarde of versnipperd hout op de plantvoet verwerkt, zal aanvullende bemesting nauwelijks nodig zijn. Sommige Rhododendrons, vooral bepaalde wildsoorten, verafschuwen zelfs kunstmatige bemesting en laten dat duidelijk merken door lelijk blad te krijgen of dood te gaan.

Vorst en kou

Rhododendrons in het wild kom je tegen van Alaska tot Nieuwe Guinea. Afhankelijk van de herkomst hebben de tuin-Rhododendrons die voor u worden gekweekt, in meerdere of mindere mate de vorstbestendigheid van die wilde soorten in zich. De meeste Rhododendrons die in de tuincentra worden aangeboden zijn voor toepassing in Nederland en België, winterhard genoeg en behoeven, met uitzondering van erg strenge en langdurige winters, geen speciale winterzorg.

Snoeien

Tuin-Rhododendrons vormen tijdens hun groei over het algemeen regelmatige en redelijk compacte struiken. Vooral als u tevoren de uiteindelijke omvang hebt afgestemd op de beschikbare ruimte zal snoeien nauwelijks nodig zijn. Als snoeien toch onvermijdelijk wordt, verwijder dan of een hele tak of snoei altijd boven het laatste blad, dit om te voorkomen dat een halverwege afgesnoeide tak nooit meer uitloopt en een "kapstok" wordt. 

Er zijn natuurlijk uitzonderingen op het bovenstaande, vooral diegenen die zich bijzondere Rhododendrons willen aanschaffen krijgen daar mee te maken. Er zijn Rhododendrons die in basische omstandigheden gedijen, er zijn Rhododendrons die in moerassen groeien en geen gedraineerde grond nodig hebben, sommige liefhebbers treffen voorzieningen waardoor niet winterharde Rhododendrons toch de winter overleven en sommige Rhododendrons kun je rustig tot aan de grond toe afsnoeien omdat ze toch weer goed uitlopen.

Vast en zeker worden de Rhododendrons in úw tuin de blikvangers van de wijde omgeving.