Nederlandse Rhododendron vereniging
Dutch chapter of the American Rhododendron Society
Activiteiten 28-10-2012

Activiteiten

Excursies

Ieder jaar is er een interessant excursieprogramma, rekening houdend met lokatie en bloeiseisoen. Beoogd wordt een goede spreiding over Nederland, Belgie en de westkant van Duitsland. De planning is tenminste vier excursies te organiseren per jaar. Eén maal per twee jaar staat een buitenlandse reis op het programma naar één van de Euro-landen. Tuinen, parken en kwekerijen zijn het doelwit van onze "rhodomanische" nieuwsgierigheid. Durre

Bijeenkomsten en lezingen

Twee per jaar komen wij bijeen, in het voorjaar en in het najaar. Vooraf aan de bijeenkomst is de mogelijkheid voor verkopen en ruilen van planten, dit is niet alleen beperkt tot rododendrons maar ook de zognaamde "companies" verwisselen van eigenaar. Naast het uitwisselen van de laatste "rhodo-nieuwtjes" of ander nieuws, staan de bijeenkomsten in het teken van lezingen met een informatief karakter. De onderwerpen beslaan het gehele rododendron-spectrum, meestal ondersteund met dia's of andere presentatie hulpmiddelen en de mogelijkheid tot discussies. Ook niet-leden kunnen deelnemen aan deze bijeenkomsten. Raadpleeg de rubriek Contact/kennismaking voor de mogelijkheden. 

Jaarvergadering

Deze vergadering wordt meetsal gecombineerd met de bijeenkomst in het najaar. Het wel en wee van het afgelopen verenigingsjaar passeert de revu. Het bestuur en de commisies leggen verantwoording af aan de leden. Voor het komende jaar worden de plannen ontvouwen, de begroting gepreseteerd en de commisies lichten de activiteiten toe.