Nederlandse Rhododendron vereniging
Dutch chapter of the American Rhododendron Society
Colofon 12-04-2013

Colofon

Redactie en realisatie

Redactie en realisatie Het uitwisselen van kennis en informatie over het plantengeslacht Rhododendron via Internet is een initiatief van De Nederlandse Rhododendron Vereniging. Een moderne invulling van haar missie. De informatie op deze website is zorgvuldig opgesteld door de leden van de vereniging en is een weerspiegeling van aanwezige kennis.

Redactie en technische realisatie

Privacy statement 

Deze website kunt u anoniem bezoeken. De Nederlandse Rhododendron Vereniging is niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van deze website. Gegevens over u of uw computer worden u ook niet ontfutseld met een cookie of met andere middelen. Alleen als u via deze website informatiemateriaal aanvraagt of aanmeldt als lid, vragen wij naar naam en adres. Na het verwerken van u aanvraag zullen we die gegevens vernietigen. Van leden wordt uitsluitend die informatie vastgelegd voor het voeren van een ledenadministratie. Na het beëindigen van het lidmaatschap wordt binnen twee jaren die gegevens vernietigd. Wel zijn we geïnteresseerd in die gegevens die iets zeggen over het succes van onze website:

Disclaimer 

De Nederlandse Rhododendron Vereniging heeft bij het samenstellen van deze website grote mate van zorg betracht. De website bevat zowel algemene informatie als specifieke informatie over het geslacht Rhododendron als over andere plantsoorten. De website verwijst al dan niet door middel van hyperlinks naar andere informatiebronnen. Informatie afkomstig van deze bronnen, is niet door De Nederlandse Rhododendron Vereniging beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Op geen enkele wijze kunnen er rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. De Nederlandse Rhododendron Vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, strekkende mede ten gunste van bestuurders en leden, voor eventuele onjuistheden en onvolkomenheden in de informatie op deze website.

Copyright

Het auteursrecht op in de website van De Nederlandse Rhododendron Vereniging gepubliceerde artikelen, foto's en illustraties berust bij De Nederlandse Rhododendron Vereniging of bij de meewerkende auteurs. Overname van artikelen, foto's en illustraties is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk gebruik, voor overig gebruik is toestemming van het bestuur of desbetreffende auteur noodzakelijk. Verzoeken tot overname van kopij dienen schriftelijk te worden gericht aan het secretariaat, onder vermelding van het medium, de oplage en de doelgroep.