Nederlandse Rhododendron vereniging
Dutch chapter of the American Rhododendron Society
Lid worden 04-11-2012

Lid worden

Vormen van lidmaatschap

De Nederlandse Rhododendron Vereniging kent 2 vormen van lidmaatschap.
Bij het A-lidmaatschap is men lid en tevens lid van de "American Rhododendron Society". Van Nederlands / Vlaamse zijde ontvangt U ons blad "RhodoMania", van Amerikaanse zijde het blad de "Journal", beide 4 x per jaar. De contributie bedraagt € 55,00 per jaar. 
Het B-lidmaatschap is er voor iedereen, die alleen lid wil zijn van onze eigen vereniging; zij ontvangen dus alleen ons eigen blad "RhodoMania". De contributie bedraagt € 30,00 per jaar. Voor leden die beroepsmatig werkzaam zijn als kweker wordt een toeslag gehanteerd van € 12,00 per jaar.

Betaalwijze

De contributie voor leden uit Nederland wordt geïnd via automatische incasso, in de maand oktober / november.
Ons verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus. Leden die lid worden tijdens het lopende verenigingsjaar, kunnen hun contributie overmaken op rekening: 6318163 ten name van de penningmeester van De Nederlandse Rhododendron Vereniging. 
Voor internationale betalingen, IBAN: NL 62INGB 0006 3181 63 en BIC: INGBNL2A vermelden.

Aanmelden

Door invulling van onderstaand formulier kunt u zich als lid van de vereniging aanmelden en aangeven of het een A-lidmaatschap of een B-lidmaatschap betreft. Tevens vernemen wij graag waar u belangstelling naar uitgaat, zodat wij bij het opstellen van ons activiteitenprogramma hiermee rekening kunnen houden.