20180929-zonnehoed.jpg

Alg. Ledenvergadering 29 sept. 2018

ALV.jpg

Op een zonnige herfstdag werd de ALV in het Koetshuis gehouden. Deze keer wat hogere kosten dan normaal maar dit  vanwege de melding van onze penningmeester dat we erg veel toeleggen op dit soort evenementen.

De werkelijke vergadering verliep zeer soepel en punctueel; we waren voor de geplande tijd van 12:45 uur klaar met de vergadering. Hieronder vindt u de hoogtepunten uit deze vergadering.

FINANCIËN: We hebben minder uitgegeven dan begroot maar hebben toch meer uitgegeven dan we hebben ontvangen. In de toekomst moeten vooral de activiteiten in het Koetshuis, kostendekkend zijn. Ook de kosten voor het ARS lidmaatschap is duurder geworden vanwege de duurdere dollar dus men denkt erover om dat in 2020 te gaan verhogen. Verder de melding dat er 8 euro hebben moeten weg boeken op de winst- en verliesrekening om het verschil te compenseren tussen deze rekening en het Eigen Vermogen. Waar het verschil in ligt, is niet duidelijk, vermoedelijk betreft dit de devaluatie van de postzegels en/of een verschil in wisselkoers met de dollar.

KASCOMMISSIE: Wim van Tilborg en Herma Spreij hebben de boeken gecontroleerd en alles goed bevonden. Wim meldt nog dat we ons erg gelukkig mogen prijzen met alle werk die de bestuurs- en commissieleden zonder enige tegenprestatie doen.

BELMONTE: De irrigatie die voor Belmonte is aangeschaft met onze donatie, heeft het heel goed gedaan deze zomer en er is weinig uitval geweest. Er wordt verder gewerkt aan rhodo-onderbegroeiing door middel van de Rh. nakaharae. Uit de vergadering komt naar voren dat ook Arjan Laros nog een aantal stekken heeft die eventueel gebruikt hadden kunnen worden.

 

EXCURSIES: De excursies van volgend jaar zijn bekend, zij het dat nog niet alles helemaal vast staat. De stinsenplant-excursie is redelijk onderhevig aan het weer. Op 4 mei bezoeken we de tuinen van Hans, Rinus en Amelita, de meerdaagse reis gaat naar het Ruhrgebied in Duitsland en alhoewel Rinus deze reis gepland heeft, zal hij er alleen de eerste dag bij zijn. Verder heeft Wim van Tilborg het verzoek de excursies naar het buitenland niet zo vol te zetten; men wordt toch iets ouder en anders is het ook teveel van het goede.

PROMOTIE: Er wordt nu gekeken naar de mogelijkheid om het gratis eenmalig lidmaatschap dat gegeven kan worden door een huidig lid, ook via het internet gedaan kan worden. 

's Middags is een takkenquiz georganiseerd door Theo Leijdens en aangevoerd door Klaas Verboom en Arjan Laros. Daarvan onderstaand verslag en foto's.

Takkenkwis

De takkenkwis die voor de namiddag op de agenda stond zorgde voor een bijzonder genoeglijk samenzijn. Er werd druk gespeculeerd, nagedacht en geredetwist. De wangen kleurden rood en de brillen gingen van en op de neus. De takken werden bestudeerd, de bladeren van alle kanten bekeken en besnuffeld. En natuurlijk was er iets moois voor de winnaar Leon en het organiserende duo Klaas en Arjan!

Bovenstaande tekst en foto's met dank aan Lysette Smulders, een van onze recente leden...

Petra fotografeert Rh. vireya

foto: L.Smulders

Petra fotografeert Rh. vireya.

Theo en Wim in discussie

 Nederlandse Rhododendron vereniging

Dutch chapter of the ARS