20180929-zonnehoed.jpg

Alg. Ledenvergadering 19 oktober 2019

Zaterdag 19 oktober 2019 trokken van her en der weer zo’n 30 leden van onze vereniging naar Wageningen, koetshuis van het park Belmonte voor de jaarlijkse ledenvergadering. Op een druilerige dag; maar dat deert ons niet, want we maken er samen weer een leerzame en gezellige dag van. Het park bezoeken komt er nauwelijks van – dat is dan weer jammer. Natuurlijk krijg je de belangrijke stukken van te voren toegezonden, maar krijg je die ook op papier van de secretaris en penningmeester. Zoals dat hoort.

Tot zover klinkt dit alles wel heel erg saai, maar dat is het allerminst. Het sociale deel, de zogenaamde ‘babbelronde’ geeft veel plezier en voldoening. Daar beginnen we altijd mee, en de voorzitter wordt langzamerhand

De heren van de kascommissie

ongeduldig… Herkenbaar, denk ik. Dan gaat het van “Hé, jij bent er ook weer?” “Hoe gaat het ermee”? Operatie al achter de rug?” “Hoe is het met jouw rhodo’s na de hete en droge zomer?” Enzovoort. Een bekend verschijnsel. En reuze gezellig.

We lopen het programma door o.l.v.  onze voorzitter Henk Borsje. De financiën zijn in orde. De excursiecommissie komt met het nieuwe programma voor het komende jaar. Onder andere een 7-daagse rhodo-reis naar Ierland. En meerdere excursies in het eigen land, Nederland en\of België.

Sommige commissieleden hebben na jarenlange dienstbaarheid, besloten het wat rustiger aan te doen. Zij worden hiervoor ten zeerste bedankt! Ook de leden van de promotiecommissie. Zij hebben hulp nodig. Niet te veel laten doen door een enkeling…. Oké, vandaar dit verslag. Ook wordt stilgestaan bij het overlijden van Amelita Doornik, die veel betekend heeft voor onze vereniging.

Dan volgt de lunch met overheerlijke broodjes en een kop soep. Het klinkt wat afgezaagd, maar alleen hiervoor zou je komen.

afscheid hans.jpg

Het afscheid van Hans die de redactie verlaat

lysette-peter.jpg

En dan komt de spreker voor de middag aan bod. Peter Blommerde komt ons bijpraten over bodemgesteldheid en bemesting - grond, grondsoorten, afslipbaarheid, zuurgraad, PH en wat dies meer zij. Alleen zijn naam al belooft veel goeds. Hoe kom je erop..
Blommerde zou – min of meer - vertaald uit het Duits betekenen “bloemenaarde’. Hoe toepasselijk.

Lysette in gesprek met de spreker

Met de nodige hartstocht en deskundigheid weet Peter zijn verhaal aan de man of vrouw te brengen. En met de vereiste praktijkervaring. Dat merk je meteen. Te beseffen valt, dat zonder goede grond en de juiste bemesting onze rhodo’s het niet zo goed willen doen. En dat betekent in goede staat ons te dienen met gezonde planten en uitbundige fraaie bloei. Wie wil dat nou niet?!! Betontuinen zijn er al genoeg of te veel. Dus – leve de rhododendron, weldadig groeiend en bloeiend!


Gelukkig was er iemand onder ons, die het met Peter in sommige dingen niet eens was. Dat wordt lastig. Een zekere spanning bouwt zich op. Er ontstaat discussie. En dat houdt de boel levendig. Dan toont Peter zijn geduldige wijsheid en verklaart zich bereid zijn ideeën aan te passen of op zijn minst te heroverwegen. In overleg natuurlijk. Kijk, dat maakt je tot een goede spreker! Hij wordt met een presentje bedankt. Plus applaus.


Hopelijk komt zijn verhaal ook op papier te staan voor ons allemaal. Of als pdf. Op de website. Te belangrijk om dat niet te doen.

Dan nog de leden, die we nauwelijks of niet zien. Kom op, beleef met ons mee hoe fijn het is deze vergaderingen te bezoeken. Meerijden met leden die wel gaan? Vast wel iemand bij U in de buurt die U mee wil nemen.

Tijs Huisman

foto: L.Smulders

 Nederlandse Rhododendron vereniging

Dutch chapter of the ARS