header poort bulten.jpg
Arboretum Poort Bulten

Poort Bulten is een botanische tuin opgezet in de Engelse landschapsstijl. Vanaf de vroege middeleeuwen tot ongeveer 1830 bevond zich hier een doorgang door het gebied van oude verdedigingswallen. De poort noch de bulten zijn bewaard gebleven maar de oude naam bleef hangen. Het arboretum is thans 8,6 hectare groot met de Luttermolenbeek die het park van noord tot zuid doorsnijdt.

Het park vanwege de bijzondere ondergrond van grind, zand, leem en klei en de toevoer van schoon grondwater uitermate geschikt voor populieren. Het kleinschalig laten verschralen van de graslanden heeft er bovendien voor gezorgd dat bedreigde soorten zoals de Platanthera (Nachtorchis) het hier goed doet.

Het park heeft een uiteenlopend aantal boomsoorten zoals de esdoorn en de populier. Laatstgenoemde maakt tevens deel uit van de Nationale Plantcollectie.

Het park wordt op het ogenblik beheerd door Natuurmonumenten.

U vindt het arboretum op de Lossersestraat 68, 7587 PZ De Lutte.

Op de website kunt u meer informatie vinden.

Nachtorchis
Nachtorchis

Afbeelding van Wikpedia

Poort bulten esdoorn
Poort bulten esdoorn

Poort bulten uitzicht
Poort bulten uitzicht

Nachtorchis
Nachtorchis

Afbeelding van Wikpedia

1/4

 Nederlandse Rhododendron vereniging

Dutch chapter of the ARS