Bestuur en Commissies

Het bestuur bestaat uit:

 1. Voorzitter: Henk Borsje

 2. Secretaris: Henri Speelman

 3. Penningmeester: Maarten Reuderink

 4. Lysette Smulders (lid)

 5. Theo Damen (lid)

 6. Petra Zwaan (lid)

De excursie-commissie bestaat uit:

 1. Petra Zwaan

 2. vacant

De promotie-commissie bestaat uit 1 lid:

 1. Lysette Smulders

 2. vacant

 3. vacant

De redactie-commissie Rhodomania uit 3 leden:

 1. Theo Damen 

 2. Henk Borsje

 3. Wilbert Hetterscheid

Beheer-commissie Rhododendron Collectie Belmonte:

 1. Coen Zonneveld

 2. Theo Damen

 3. Hans de Boer

 4. Theo Leijdens

Historie voorzitterschap:

 • 1991-1999 Dhr. Tijs Huisman

 • 1999-2005 Prof. Dr. Lou Traas

 • 2005-2010 Prof. Dr. Ir. Arno de Schepper

 • 2010-2015 Drs. W. (Wilbert) Hetterscheid

 • 2015-2016 Hr A.J. de Boer

 • 2016-heden Ir. H.J. Borsje

 Nederlandse Rhododendron vereniging

Dutch chapter of the ARS