hoofdbanner.jpg
Excursie 23 maart naar Friesland
sneeuwklokjes.jpg

De eerste excursie van 2019 is weer gepland! Deze keer gaan we stinsenplanten bekijken in Friesland. Het woord stinsenplant komt van het Friese woord stins, dat stenen huis betekent. Stinsenplanten zijn planten die men aantreft op plaatsen die vanouds gehoord hebben bij stinsen, staten, buitenplaatsen of boerderijen en die buiten die terreinen in dezelfde omgeving niet in het wild voorkomen. Het begrip ‘stinsenplant’ werd in 1932 voor het eerst gebruikt in een heemkundige studie door Dr. J. Botke in verband met de beschrijving van planten bij de Schierstins in Veenwouden. Rond deze stins groeiden en bloeiden er in het verleden bijzondere planten die door de plaatselijke bevolking ‘stinzeblomkes’ werden genoemd en zo danken deze planten hun naam aan de Veenwouder Schierstins.

 De meest voorkomende stinsen-planten zijn de winterakoniet, sneeuwklokje, lente-klokje, vingerhelmbloem, holwortel, boerencrocus, gele anemoon, bosanemoon, blauwe anemoon, wilde narcis, breed longkruid, bostulp, daslook, knikkende vogelmelk, gevlekte aronskelk, Italiaanse aronskelk en de adderwortel. Klikt u op de 'stinzenmonitor' om te zien wat we rond onze excursie kunnen verwachten te zien.

Stinzenplanten.jpg
Agenda

Dekemawei 5, 9057LC Jelsum

9:30 - 10:00  -  Ontvangst in Tuinmanswoning/Boerderij van Dekemastate met koffie en Friese Oranjekoek

10:00 - 12:00 - Rondleiding door park Dekemastate en bezichtiging van de state.

Van Jetsum naar Cornjum

12:00- 12:15 - Rit naar Koarnjum (Cornjum)

Martenawei 1, 9056 PE Koarnjum (Cornjum)

12:15 - 13:00 Bezoek park Martenastate

Van Cornjum naar Stiens

13:00 - 13:15 - Rit naar Stiens

Smelbrêge 22, 9051BH Stiens

13:15 - 14:30 Lunch bij Grand Café De Smalle Brug

Vanaf het Grand Café is het 200 meter lopen naar de Vlaskamptuin

Vlaskamptuin

Smelbrêge 9, 9051BH Stiens

We worden ontvangen in 'Pakhûs SOLO'

14:30 - 16:00 - Bezoek aan Vlaskamptuin

16:00 - Afsluiting met koffie

Please reload

Instructies

Betaling kan vooraf geschieden op rekening van de Ned. Rhododendron Vereniniging Rekeningnummer: NL62INGB0006318163 o.v.v. Excursie Friesland. Men kan ook ter plaatse contant aan de excursieleider betalen.

Aanmelden
& kosten

Aanmelden voor deze excursie kan tot uiterlijk 17 maart 2019 bij Dick Seigers,

+31 (0) 529-450129 of 0644838812 of via dick.diny.seigers@gmail.com of via de knop 'aanmelden' bovenaan deze pagina. 

De kosten voor deze excursie bedragen €30,00 per persoon en dit is inclusief de entree tot de tuinen en lunch.

Parkeren

Er zijn geen aparte meldingen over parkeren.

Lunch

Lunch wordt in Stiens gehouden in een gebouw dat al vele eeuwen in gebruik is. Klik in de agenda op het knopje 'menu' om de website te bekijken.

Dekemastate is een middeleeuws landhuis uit de 16de eeuw, het huis is ingericht alsof de laatste bewoners even weg zijn, voor de inrichting is gebruik gemaakt van meubels en schilderijen die van oudsher in Dekemastate thuis horen. Rondom het gebouw en gracht ligt een klassieke tuin, deels ommuurd en een boomgaard,
verder is er een parkgedeelte waar in het voorjaar de stinsenplanten zijn te bewonderen, er groeien hier o.a. sneeuwklokjes, boerencrocus en holwortel.

Martenastate: De geschiedenis van Martenastate gaat terug tot ca. 1400 toen deze state werd
bewoond door ene Sietze Martena. In 1899 is de oude state gesloopt en vervangen door een klein slot dat thans privé wordt bewoond Het park wordt omlijst door karakteristieke lanen en de stinsenflora is rijkelijk
vertegenwoordigd, liefst 15 verschillende soorten worden hier aangetroffen.

De Vlaskamptuin in Stiens is gelegen in het centrum achter het historische “Doktershûs” (1838), de tuin is ontworpen door de tuinarchitect Gerrit Vlaskamp (1834 – 1906) in een landschapsstijl die in de 19de eeuw in de mode was en “slingertuinen” werden genoemd.
De Vlaskamptuin heeft waarschijnlijk nog altijd de originele padenstructuur en reliëf uit die tijd en er zijn op grote schaal voorjaarsbollen aangeplant.

 Nederlandse Rhododendron vereniging

Dutch chapter of the ARS