Boekings- en reisvoorwaarden

Boekings- en reisvoorwaarden NRV 1-10-2008


Deze boekings- en reisvoorwaarden zijn alleen van toepassing als een reis door de excursie commissie van de NRV wordt uitgevoerd. Als een door de NRV georganiseerde reis door derden wordt uitgevoerd ( bv. Gardentours), dan zijn de boekings- en reisvoorwaarden van het betreffende reisbureau van toepassing.

 1. Er wordt een sluitingsdatum bepaald waarvóór men zich moet opgeven voor een reis.

 2. Er wordt een minimum en maximum aantal deelnemers vastgesteld.

 3. Opgave voor deelneming kan alleen met een inschrijfformulier, dat wordt meegestuurd met Rhodomania waarin de reis wordt aangekondigd of dat u op andere wijze wordt toegezonden. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging van de boeking.

 4. Er moet binnen 2 weken na inschrijving een aanbetaling worden voldaan van 10% van de reissom met een minimum van € 50 pp. Pas na ontvangst van de aanbetaling is de aanmelding van kracht.

 5. Betaling van de resterende reissom moet plaats vinden uiterlijk 8 weken vóór de dag van vertrek.

 6. Wanneer bij de sluitingsdatum voor inschrijving niet het minimum aantal deelnemers is gehaald, kan de excursiecommissie besluiten de reis te annuleren en wordt de aanbetaling terugbetaald.

 7. Wanneer binnen 30 dagen na sluitingsdatum van de inschrijving wordt geannuleerd, waardoor het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald en waardoor de reis niet door kan gaan, wordt het inschrijfgeld van diegenen die op dat moment annuleren, niet terugbetaald

 8. Annulering kan alleen schriftelijk of per e.mail

 9. Bij annulering van deelname aan de reis vóór de sluitingsdatum is geen inschrijfgeld verschuldigd en wordt het reeds gestorte bedrag terugbetaald

 10. Na sluitingsdatum voor opgave gelden de volgende ANVR regels voor annulering:

  1. bij annulering tot 56 dagen voor de dag van vertrek : 15% pp. van de reissoma        

  2. bij annulering vanaf de 56e dag tot de 42e dag voor vertrek: 30% pp. van de reissom

  3. bij annulering vanaf de 42e tot de 28e dag voor vertrek: 50% pp. van de reissom

  4. bij annulering vanaf de 28e tot de dag van vertrek of later, de volle reissom

 11. Wanneer zich gewichtige omstandigheden voordoen , die de reis onmogelijk of onwenselijk maken, kan de excursiecommissie op elk moment besluiten de reis te annuleren. Al de reeds gestorte gelden worden dan terugbetaald.

 12. De reiziger wordt dringend aangeraden goed verzekerd op reis te gaan waartoe een reis-, bagage-ziektekosten - en ongevallenverzekering, alsmede een annuleringsverzekering kan worden afgesloten (Een annuleringskosten verzekering geldt niet alleen voor de periode vóór de reis begint, maar ook wanneer tijdens de reis door omstandigheden de reis door een deelnemer moet worden onderbroken. Informeer naar de voorwaarden bij uw verzekering)

 13. Indien de reiziger hieraan niet wenst te voldoen dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor eigen rekening en verantwoordelijkheid van de reiziger.

 Nederlandse Rhododendron vereniging

Dutch chapter of the ARS