Nederlandse Rhododendronvereniging

Dutch chapter of the ARS

rhodologo.png

Privacy statement 

Deze website gebruikt cookies. De Nederlandse Rhododendron Vereniging is geïnteresseerd in u om u beter van dienst te zijn. Als u via deze website informatiemateriaal aanvraagt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of zich aanmeldt als lid, vragen wij uw emailadres (nieuwsbrief) of  uw naam, adres en emailgegevens (lidmaatschap). Van leden wordt uitsluitend die informatie vastgelegd voor het voeren van een ledenadministratie. Na het beëindigen van het lidmaatschap worden deze gegevens binnen 24 maanden vernietigd. Ook zijn we geïnteresseerd in die gegevens die iets zeggen over het succes van onze website:

  • Het aantal bezoekers per tijdseenheid;

  • Welke informatie het meest wordt geraadpleegd;

  • Vanuit welke landen wordt onze website bezocht.

Disclaimer 

De Nederlandse Rhododendron Vereniging heeft bij het samenstellen van deze website grote mate van zorg betracht. De website bevat zowel algemene informatie als specifieke informatie over het geslacht Rhododendron als over andere plantsoorten. De website verwijst al dan niet door middel van hyperlinks naar andere informatiebronnen. Informatie afkomstig van deze bronnen, is niet door De Nederlandse Rhododendron Vereniging beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Op geen enkele wijze kunnen er rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. De Nederlandse Rhododendron Vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, strekkende mede ten gunste van bestuurders en leden, voor eventuele onjuistheden en onvolkomenheden in de informatie op deze website.

Copyright

Het auteursrecht op in de website van De Nederlandse Rhododendron Vereniging gepubliceerde artikelen, foto's en illustraties berust bij De Nederlandse Rhododendron Vereniging of bij de meewerkende auteurs. Overname van artikelen, foto's en illustraties is uitsluitend toegestaan voor die stukken waar geen copyright op zit en mogen alleen voor persoonlijk gebruik zijn. Voor overig gebruik is toestemming van het bestuur of desbetreffende auteur noodzakelijk. Verzoeken tot overname van kopij dienen schriftelijk of per email te worden gericht aan het secretariaat of naar info@rhodovereniging.nl , onder vermelding van het medium, de oplage en de doelgroep.

Uitschrijven

Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Dan kunt u een email sturen naar info@rhodovereniging.nl; wij zullen uw details dat uit ons systeem halen. Een reden hiervoor hoeft u niet te geven. Voor het opzeggen van uw lidmaatschap kunt u een email sturen naar info@rhodovereniging.nl.

 Nederlandse Rhododendron vereniging

Dutch chapter of the ARS